Družstvo podielnikov Lomné

Kontakty

Ing. Daniel Lechman

Predseda predstavenstva
mobil: +421 905 529 194

Michal Jancura

Podpredseda predstavenstva
mobil: +421 905 451 296

Miroslav Hospodár

Člen predstavenstva
mobil: +421 905 516 815

Kontaktné údaje:

Družstvo podielnikov Lomné
090 33 Lomné 82

telefón: +421 54 74 91 238
email: dplomne@gmail.com

IČO: 31 701 094
DIČ: 2020526486
IČ DPH: SK2020526486

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa
č. ú.: 010 467 0447/0900

Tatra banka
č. ú.: 262 572 8770/1100