Družstvo podielnikov Lomné

Verejné obstarávanie

Dátum otvorenia Názov/dokumenty obstarávania
––––––––––– Publicita DP Lomné 5 »
––––––––––– Publicita DP Lomné »
16. 11. 2017 Maštaľ pre HD, Lomné »
Dátum zverejnenia – 6. 10. 2017
13. 8. 2013 Rekonštrukcia silážnych žľabov a kravína – hospodársky dvor Lomné »
Súťažné podklady »
Zdôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky »
Správa »
Zmluva o dielo »
Punuka – Agrako, s. r. o. (kritéria) »
Ponuka – Agrako, s. r. o. (ostatné) »
Výsledok vyhodnotenia »
13. 8. 2013 Rozmetadlo maštaľného hnoja »
Výsledok vyhodnotenia »
2. 8. 2013 Diskový žací stroj – výzva na CP »
Zdôvodnenie výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky »
Obracač krmovín – výzva na CP »
Zdôvodnenie výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky »
Kúpna zmluva »
30. 7. 2013 Rekonštrukcia silážnych žľabov a kravína – hospodársky dvor Lomné »
30. 7. 2013 Rozmetadlo maštaľného hnoja »